Uroczystość czepkowania absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa

Dnia 10 lipca 2017 roku w Auli Centrum Dydaktyczno-Kongresowego Wydziału Lekarskiego UJ CM odbyła się uroczystość czepkowania absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Czepki, symbole wstąpienia do zawodu, otrzymało 166 absolwentów, w tym 120 pielęgniarek, 3 pielęgniarzy, 42 położne i 1 położny. Tradycja zakładania czepka sięga 1911 roku, kiedy to po raz pierwszy w Polsce nosiły go uczennice Szkoły Pielęgniarskiej w Krakowie. Chociaż od 1991 pielęgniarki i położne nie mają obowiązku noszenia czepka, stanowi on istotną część stroju galowego, ubieranego podczas państwowych i zawodowych uroczystości. Czepek to symbol pokory i chęci służenia innym ludziom. Uroczystość czepkowania uświetnił wykład Pani Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM dr hab. Marii Kózki, prof. UJ „Droga do sukcesu w zawodzie pielęgniarki i położnej”, a Pani mgr piel. Anna Kaczmarczyk, porucznik Wojska Polskiego, odznaczona w tym roku Medalem im. Florence Nightingale, przekazała absolwentom lampkę oliwną. Czepkowanie odbyło się po raz trzeci i już na stałe wpisało się w tradycję Wydziału Nauk  o Zdrowiu UJ CM. Podczas uroczystości nakładania czepków nie zabrało wzruszeń, łez oraz słów wdzięczności  i podziękowań dla kadry dydaktycznej oraz licznie przybyłych rodziców i bliskich.

1 /image/image_gallery?uuid=67ae53cd-d304-45be-b5da-81a65407f635&groupId=41673 899 600 2 19
2 /image/image_gallery?uuid=6c6c86fd-c045-49f2-958f-584c5b516e77&groupId=41673 899 600 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=65ffec7c-5cf2-4189-92fd-ceeb0912aa5f&groupId=41673 899 600 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=04306a97-4486-4586-9af7-0a5ccc23c014&groupId=41673 899 600 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=d275ff57-e197-44c7-9539-8374e6f46671&groupId=41673 899 600 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=b193d931-3d3c-4f0a-bfa6-b490b084e303&groupId=41673 899 600 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=8fb7a4c5-b669-42e1-bab2-e7515b8b15d9&groupId=41673 899 600 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=6efff74a-e479-4b83-bbf5-bce430536110&groupId=41673 901 600 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=39df05d5-79e5-4808-aa7f-b132c1bbde74&groupId=41673 894 600 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=00e4a386-db5f-4e56-a9ba-7fcebf122252&groupId=41673 880 600 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=fe92edd5-7772-4640-8c7c-6133c7d2b622&groupId=41673 884 600 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=d921bf52-d058-4379-bbd4-24767a6308dc&groupId=41673 907 600 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=a610be14-9fa9-475d-91c8-ce9886cd8840&groupId=41673 877 600 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=d545e50c-e976-4376-8590-9d24da0b4915&groupId=41673 899 600 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=d6b7d70b-7bff-4f38-9d43-d29996d7d532&groupId=41673 899 600 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=e65f67d2-665f-4413-bbab-5fa9c54b694c&groupId=41673 899 600 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=a985c8e5-8b70-4ded-b46f-6f745dc2aea9&groupId=41673 874 600 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=ef671484-48c6-4cfc-ae52-cb33dd298720&groupId=41673 899 600 19 17