Najwyższe odznaczenie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża dla absolwentki WNZ

W dniu 22.06.2017 roku w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka – Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, Pani Anna Kaczmarczyk została uhonorowana Medalem Florence Nightingale - najwyższym oznaczeniem na świecie, przyznawanym przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (International Committee of the Red Cross). Jest to pierwszy medal od 10 lat przyznany Polce.

Medal wraz z pamiątkowym dyplomem wręczył Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Stanisław Kracik oraz Dyrektor Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Małgorzata Pyka. Na uroczystość licznie przybyli przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, bezpośredni zwierzchnicy por. Anny Kaczmarczyk, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, władze Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, urzędów administracji i instytucji publicznych Małopolski i Krakowa oraz jej  rodzina i przyjaciele.

Odznaczenie jest przyznawane osobom, które wyróżniły się czynami wymagającymi poświęcenia i wyjątkowej odwagi w niesieniu pomocy ludności zarówno w czasie wojen jak i pokoju, ofiarom konfliktów, kataklizmów i katastrof, a także za wyjątkowe zasługi dla pielęgniarstwa, nowatorską i twórczą działalność na rzecz zdrowia publicznego i edukacji pielęgniarskiej. Pani por. mgr piel. Anna Kaczmarczyk współpracuje z Zespołem ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, działającym przy Małopolskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża, prowadząc zajęcia skierowane do młodych ludzi, w których uczy przestrzegania prawa humanitarnego i przekazuje swoje doświadczenia nabyte w czasie konfliktów zbrojnych.

 

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z tej uroczystości: https://krakow.tvp.pl/32918359/pielegniarka-odznaczona-medalem-im-florence-nightingale

1 /image/image_gallery?uuid=2d52b348-ab89-4f3b-9835-d4991f60599a&groupId=41673 516 541 2 21
2 /image/image_gallery?uuid=fcce2eea-fe60-43f7-a21d-4ce8a6dcfef7&groupId=41673 2600 1736 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=b2c9bbeb-d89d-46e8-a6f9-b50bffeadcd2&groupId=41673 2600 1736 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=bb941d39-4fc3-4632-acdd-4faf935c1aa5&groupId=41673 2600 1736 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=5d29d6b2-b4b0-40ca-8f62-9df26ed5947c&groupId=41673 1736 2600 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=353f1f61-a792-478c-a046-556fa792891c&groupId=41673 2600 1736 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=85c6bbd0-e8eb-4186-97af-63da52a28ca2&groupId=41673 2600 1736 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=4af6e8e7-19a7-4fbd-beca-fc7a80bf9481&groupId=41673 2600 1736 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=961c4bb4-746f-40b7-b5bf-16f63afe6e14&groupId=41673 1736 2600 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=4d0778cb-b68c-42a5-a192-3ea85a9d80b0&groupId=41673 2600 1736 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=2c5b6212-8a0f-4aaa-b844-12082f26f3af&groupId=41673 2600 1736 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=3552367e-2984-42c7-bf67-f74c55c4a055&groupId=41673 2600 1736 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=4b749f6f-4ae8-4ebb-8550-2abf6592e5a5&groupId=41673 2600 1736 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=35d1946c-470d-4e73-9582-3cf27eb873e8&groupId=41673 2600 1736 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=bb298b2e-dcab-45b6-a97c-e7a49dfccef4&groupId=41673 2600 1736 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=7d04fced-dc31-4e57-9a38-484bdffd858c&groupId=41673 1736 2600 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=3684ed62-077c-45e1-a5eb-f20c6feb89f7&groupId=41673 2600 1736 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=27bd344b-2da4-4cf2-8447-1394b57c6f18&groupId=41673 2600 1736 19 17
19 /image/image_gallery?uuid=7b7b2238-05f4-49ba-a2dc-d92924e2b741&groupId=41673 2600 1736 20 18
20 /image/image_gallery?uuid=343a7f61-b394-4bed-a3e2-afce633cf2ac&groupId=41673 1736 2600 21 19

Najnowsze

Zobacz również