Najwyższe odznaczenie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża dla absolwentki WNZ

Najwyższe odznaczenie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża - medal Florence Nightingale dla Pani Anny Kaczmarczyk - absolwentki Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum.

Pani Anna Kaczmarczyk - pielęgniarka i żołnierz. Oficer Wojska Polskiego. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Ukończyła kursy kwalifikacyjne z pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki i medycyny pracy oraz  wiele kursów i szkoleń w obszarze pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownictwa i transportu chorych.

Tak opisuje Pani Anna swoją ścieżkę zawodową i towarzyszące jej przeżycia:

„W 1987 roku uzyskałam dyplom pielęgniarki i w tym też roku rozpoczęłam pracę w zawodzie, najpierw jako pielęgniarka w Szpitalu Uniwersyteckim, a następnie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym na Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii. Zawsze chciałam być zarówno żołnierzem, jak i pielęgniarką. I gdy  w 2000 roku pojawiła się taka możliwość ukończyłam wszystkie potrzebne kursy, zdałam egzaminy sprawnościowe i Dowódca 6 Brygady desantowo szturmowej podpisał ze mną kontrakt na pełnienie służby zawodowej w Kompanii Szturmowej 10 Batalionu Desantowo-Szturmowego. Byłam pierwszą kobietą w ,,czerwonych beretach", która pełniła służbę na kompanii szturmowej, brała udział we wszystkich ćwiczeniach, szkoleniach poligonowych. Wykonywałam także skoki spadochronowe. W 2001 roku brałam udział w misji stabilizacyjnej w byłej Jugosławii. Na misji spędziłam 13 miesięcy. To był trudny czas, bo w domu zostawiłam dwójkę małych dzieci  (syn 8 lat, córka 2 lata) Po powrocie z misji moja jednostka została rozwiązana i znowu rozłąka z rodziną, bo przez dwa lata służyłam w 18 Bielskim Batalionie Desantowo-Szturmowym. W 2004 roku wróciłam do Krakowa, by znów w 2009 roku razem z  ,,czerwonymi beretami'' wyjechać na misję do Afganistanu. To była ciężka misja. Trudny klimat, specyficzne warunki, dużo rannych  i wszechobecne zagrożenie. Z jednej strony żal Tych ludzi, chęć niesienia pomocy, a z drugiej strony strach, że jesteśmy zbyt ufni, że  to znowu pułapka. Ta zmiana była ciężka, kilku naszych żołnierzy zginęło, wielu zostało rannych. I ten ból, że nie wszystkich udało się uratować. W Afganistanie spędziłam 7 miesięcy. Po powrocie z misji podjęłam decyzję o przeniesieniu z 6 Brygady Desantowo-Szturmowej do  8 Bazy Lotnictwa Transportowego,  gdzie tworzony był Zespół Ewakuacji Medycznej i tam jako pielęgniarka anestezjologiczna przez trzy lata zajmowałam się ewakuacją medyczną rannych i poszkodowanych na pokładzie statku powietrznego. Drogą powietrzną ewakuowaliśmy kilkadziesiąt osób, rannych, poszkodowanych żołnierzy i pracowników wojska z rożnych stron świata. Praca ciężka, ale dająca ogromną satysfakcję, zwłaszcza, że zawsze zdążyliśmy na czas. W 2013 roku, we wrześniu po ukończeniu Studium Oficerskiego zostałam skierowana do 5WSzkz P SP ZOZ w Krakowie na stanowisko Asystenta Komendanta Szpitala ds. Pielęgniarstwa. Od 2016 roku pełnię służbę w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej w Krakowie jako Kierownik Punktu Szczepień oraz Wojskowy Inspektor Sanitarny.” Anna Kaczmarczyk

Wyrażamy głęboki podziw i uznanie dla odwagi i poświęcenia Pani Anny. Gratulujemy!

1 /image/image_gallery?uuid=aeda0e6c-f34f-418b-bc74-ab92be4159e4&groupId=41673 1000 750 2 11
2 /image/image_gallery?uuid=5f8974b3-fc2f-439e-8941-52d84ddb1c05&groupId=41673 1000 1333 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=a05f3637-fbc6-4400-82a0-752b72c18776&groupId=41673 1001 1333 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=52a85b65-1d40-4da9-aa62-1e393c260142&groupId=41673 1000 750 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=0e5c116d-8239-4d29-a2a2-a4f3616d5cb4&groupId=41673 800 1067 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=2d52b348-ab89-4f3b-9835-d4991f60599a&groupId=41673 516 541 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=d11fcd6f-d371-4ae2-b5f6-1515639fc22b&groupId=41673 1000 667 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=95468254-8802-4478-bd9c-c4875f4b6be7&groupId=41673 1000 750 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=13efeddd-6ed4-4e98-8438-edb50acc4ad6&groupId=41673 1000 750 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=a267b3ab-880e-468c-b0f9-ed4ae33d97ca&groupId=41673 1000 750 11 9

Najnowsze

Zobacz również